Bro över Dalälven

Ommålning av vägbro över Dalälven