IPM Norden

Kvalificerad ytbehandling i världsklass

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom teknisk ytbehandling med lång erfarenhet av stora projekt.

våra projekt

Vi har genomfört ett stort antal projekt genom åren. Nedan hittar du några av våra utvalda projekt.

Bro Karl XIII
Strömsundsbron
Sundsvallsbron
Nya Slussenbron
Gångtunnel, Kalix
Målning av bro
Bromålning
GC-Bro, Uppsala
Valvlucka med tillhörande spelhus samt fackverksbro
Transportör
Fimpen
Bro över Testeboån i Gävle