Våra tjänster

IPM Norden är ett av Sveriges ledande företag inom ytbehandling med lång erfarenhet av stora projekt. Vi har flera olika arbetsområde som ni kan läsa mer om nedan.

Målningsanläggningar

Uppdrag över hela landet

Våra arbeten utförs antingen vid våra fasta anläggningar, fältstationer eller med mobil utrustning och vi uppfyller mycket högt ställda kompetenskrav.

basindustri

Vi har den spetskompetens som krävs

Vår kunskap om de tekniker som krävs för hållbara industrimiljöer, exempelvis rostskyddsmålning, epoximålning, dammbindning, antistatgolv, rostskydd och blästring är…

infrastruktur

Kapacitet för stora uppdrag

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom vår bransch, med lång erfarenhet av stora projekt. Vi har kapacitet att hantera allt från planering, logistik, genomförande och kontroller.

specialbeläggningar

Breda arbetsområden och kvalitet som håller

Vår långa erfarenhet och stora kompetens gör att vi även kan verka som problemlösare och rådgivare, vilket medför kostnadseffektiva lösningar.