Generatortopp, vattenkraft

Ytbehandling av generatortopp vid vår anläggning i Iggesund