Haglundsbron Uppsala

Polyureabeläggning och Flourpolymer, ytbehandling av bro
Sommaren 2020 har vi utfört arbeten på Haglundsbron i Uppsala. Polyureabeläggning på farbanan och ommålning av brobågar och räcken. Täckfärg till detta har vi använt en Fluorpolymer, nytt i Sverige