Lackering av lastbilshytt

Demontering av diverse detaljer för att underlätta lackeringsarbetet. Hytten ska lackas i två olika kulörer.
Hytten samt plastdetaljerna förbereds för lackering genom tvättning och slipning. Objektet maskeras sedan. I ett första skede maskeras de vita delarna av objektet, detta för att byta kulör på resterande delar. Vidare avmaskeras de vita delarna och dekorstripas för dekorlackering. Efter genomförd dekorlackering klarlackeras hela objektet. Slutligen maskeras hela objektet av och plastdetaljerna monteras tillbaka. Objektet avsynades sedan för leverans (tvättning, fönsterputsning etc.).