Utskovsluckor, Trångfors Kraftstation

Ommålning av utskovsluckor, Trångfors kraftstation