Vägbro över Tunaån, Borlänge

Ytbehandling av montageskarvar samt bättringsmålning.