Vi hälsar Johan Ortenlöf välkommen till oss på IPM

Vi hälsar vår nya medarbetare i företaget Johan Ortenlöf välkommen. Johan tillträder som sälj- och marknadsansvarig inom IPM Norden.

Johan har en lång yrkeserfarenhet från större och mindre företagskonstellationer. Vi är väldigt glada av att få ta del av Johans kunnande och erfarenhet. Han kommer att bli en stark resurs i vår fortsatta satsning och utveckling av IPM Norden.

Johan tillträder sin tjänst under slutet av september månad 2023.

IPM Norden AB med avdelningar inom basindustri, infrastuktur/energi, service/specialbeläggningar och region Nord som innefattar Piteå och Vuollerims måleri. Vi har även våra fem målningsstationer fördelat över landet vilket innebär att vi som företag kan erbjuda helhetslösningar till kunder när det gäller alla former av kvalificerat ytskydd både för metall och betong. För entreprenad ute i fält och hantering av stort som mindre gods under kontrollerade former i våra måleristationer.

 Vårt breda utbud av tjänster inom företager omfattar bla konventionellt rostskydd, fordonslackering, golvbeläggningar, betongreparationer, injekteringar, brandtätning.

Johan kommer att arbeta inom iPM organisationen gentemot nya och befintliga samarbetspartners. Vi ser fram mot att få arbeta med er tillsammans med Johan.