Bro över Testeboån i Gävle

Ställningsbyggnation och ommålning av järnvägsbro i Gävle.