Stationsmålning Gävle

Gc-broar i Falun.
Broarna nedmonterades och transporterades från Falun till filialen i Gävle för svetsrep och ommålning Plast & Målningsteknik ombesörjde med sina Ue. även svetsreparationerna samt transporterna