basindustri

Vår kunskap om de tekniker som krävs för hållbara industrimiljöer, exempelvis rostskyddsmålning, epoximålning, dammbindning, antistatgolv, rostskydd och blästring är…

Vi utför en mängd olika tjänster för basindustrin, exempelvis

 • golvbeläggningar för industriella miljöer
 • ytbehandling av pappersmaskiner & traversbalkar
 • brandskyddsmålning & brandtätning
 • betongrenovering
 • industriplast
 • metallisering
 • industrisanering
 • rostskyddsmålning & blästring
 • epoximålning
 • dammbindning
 • antistatgolv

Vi åtar oss stora och resurskrävande objekt inom basindustrin. Vår långa erfarenhet av planering är mycket viktig för att uppnå säkerhet, kvalité och ekonomi på varje enskilt projekt.

IPM:s personal är välutbildade för ytbehandling enligt gällande krav inom bl.a. pappersindustrin, petrokemiska industrin, energiverk, hamnar, vattenreningsverk, stålverk m.m.

Vi har mer än 50 års erfarenhet av rostskyddsmålningar på revisionsstopp, och är väl förberedda för de korta stopptider som generellt gäller.

Vårt kompetensområde omfattar analys, åtgärdsplan, budget och tidsplan.

Michael Jonsson
Business Area Manager