infrastruktur

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom vår bransch, med lång erfarenhet av stora projekt. Vi har kapacitet att hantera allt från planering, logistik, genomförande och kontroller.

Vi erbjuder:

  • renovering och uppgradering av ytskydd till broar
  • ytbehandling av större byggnadsprojekt
  • renovering av kraftstationer, som exempelvis dammluckor och vattenvägar
  • vattenbilning/bilning frilägga armering, korrosion, byte av armering

Vi har kompletta trailerekipage med utrustning för fältarbeten; sandsugar, utsugfläktar, kompressorer, pumpar, blästersand och färgpumpar.

Ulf Melin
Calculation Project Manager
Patrik Jönsson
Business Area Manager